Ngược Dòng Thời Gian ...

Hinh cac ban lop 9 truong Thanh Tam

Hình một số các bạn 12C5 hồi còn học lớp 9 trường Thánh Tâm năm 1982 và thầy chủ nhiệm Ngô Ðình Chỉnh đi từ trái sang phải: 
Hàng ngồi: Vũ Thành, Dũng Sỹ, Ðức, Ðịnh (đã mất năm ?), Quyền, Thủy Tiên, Thơm, Tuyết , Mai Bùi, Liễu và Hảo.
Hàng đứng: Trường, Ðan, Khoa, Tuệ, Trưởng (đứng sau Tuệ), Tâm, Hiến, Xuân Thu, Long Tuyền, ?, Vinh (Gà), Bình, ?, Vang, Huân, Quang, thầy Ngô Ðình Chỉnh, Hoà, Dung (điệu), Thanh Vân, Tình, ?, ?, ?, ?, ?, ?, Ngân (đứng ngoài cùng bên tay phải), và thêm hai người đứng trên bục và đứng sau Ngân.
                                                                                    (Hình này do Thơm cung cấp)


Một số các bạn 12C5 chụp chung khi còn đang học ở lớp 9 (1982-1983) ở trường trung học Thánh Tâm.
Hình một số các bạn 12C5 khi còn học trung học trýờng Thánh Tâm
Sơn, Tuệ, Tâm, Trưởng, Hiển, Khoa, và Vũ Thành.
(Hình này do Tâm cung cấp)