Hình Bằng Duy Nhân Dịp Duy Về Thăm Việt Nam - Năm 1998

 

·         Duy Bằng ăn trưa tại nhà ông Ngoại của Duy.

 

 

·         Bằng Duy trước của nhà của Bằng.

 

 

·         Bằng Duy trước cửa nhà của Duy.

 

 

·         Tại quán chè Phượng, nơi Bằng Duy gặp nhau hàng tuần lúc còn đi học.  Cũng tại nơi đây, Đô cũng đã từngtrồng cây si”, lấy được vợ (Thủy) em của chủ quán chè.

 

·         Hình chụp tại nhà bạn ThơBàu Cát, Quận Tân Bình. Tên các bạn đi từ trái: Thiện (12C6), Đô, Bằng, Thơ, Duy.

 

·         Uống sinh tố tại đường Đinh Tiên Hoàng.

 

 

·         Nhà thờ Kẻ Sặt.